Integritetspolicy

Allmänt

Den här integritetspolicyn innehåller information om hur TR Media AB behandlar personuppgifter. Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter samt att göra allt vi kan för att skydda dem. Genom att använda trmedia.se och/eller göra en beställning, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. 

 

Personuppgiftsansvarig

TR Media AB
Box 2073
174 02 Sundbyberg
Telefon: 08-564 820 00
E-post: info@trmedia.se
Webbplats: https://www.trmedia.se
 

När behandlar vi dina personuppgifter?

TR Media behandlar dina personuppgifter:

 • när du beställer en prenumeration på en papperstidning
 • när du beställer trycksaker
 • när du anmäler dig för att delta i våra event
 • när du beställer nyhetsbrev
 • när du beställer digitala tjänster
 • när du bokar en annons
 • när du besöker våra webbplatser (läs mer under avsnittet Cookie-policy)
 • när du söker kontakt med oss
 • när du ansöker om anställning
 • när du deltar i någon av våra tävlingar
   

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • adress 
 • postnummer 
 • ort 
 • mejladress
 • ip-nummer
 • faktureringsuppgifter (vid köp)
 • kundnummer
 • de du själv har valt att lägga in under “Dina inställningar” i Travronden bevakning

för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig, i vilket följande aktiviteter ingår:

 • fakturering (vid köp)
 • distribution (vid en beställning av tidningen eller en trycksak)
 • tryck (vid en beställning av tidningen eller en trycksak)
 • för att tekniskt kunna leverera de tjänster och produkter du köpt eller valt att bevaka
 • för att hantera dina frågor, klagomål osv

Efter en intresseavvägning hanterar vi även följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • adress
 • postnummer
 • ort
 • mejladress
 • personnummer
 • telefonnummer

för att kunna:

 • marknadsföra TR Medias egna produkter via e-post, telefon och direktutskick

Personuppgifter kan komma att hanteras för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet.

TR Media har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
 

Cookiepolicy

1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar på besökarens dator. Cookies gör det möjligt att anpassa informationen på webbplatsen till besökaren. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad de används till.

Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och göra den så intressant som möjligt för varje besökare samt för att möjliggöra olika funktioner. Exempelvis kan cookies användas för att användaren ska kvarstå som inloggad vid varje sidbläddring, för att hålla reda vilka varor som användaren har lagt i varukorgen, följa upp trafiken på webbplatsen för att lära sig mer om målgruppen eller för att anpassa annonseringen som användaren får del av.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du vill justera detta behöver du göra det i inställningarna för den webbläsare du använder. Du kan läsa mer om cookies här www.allaboutcookies.org.
 

2. Så här använder TR Media cookies

Våra webbplatser

 • travronden.se
 • spelvärde.se
 • travögat.se
 • storavinster.se
 • jokersystemet.se
 • travfakta.se
 • överodds.se
 • trmedia.se
 • köpandel.se
 • motallarätt.se

använder cookies bland annat för att kunna följa trafiken. Statistiken vi utläser från det använder vi för att förbättra våra produkter och erbjudanden för dig som användare.

Vidare används cookies till att registrera information om de val du gör när du är inne på webbplatsen så att vi därmed kan anpassa de annonser som du får del av. Det ger oss också möjlighet att komma ihåg vilka varor du eventuellt har lagt i kundvagnen.

Våra webbplatser har även trafik- och affärssamarbeten som innebär att vi nyttjar Tredjepartscookies. En av TR Medias affärsmodeller är affiliateintäkter. Det innebär att vi får betalt av en tredje part för att leda trafik till deras webbplats. Det kan exempelvis vara ett spelbolag. Vi kan även komma att sälja cookieinformation till tredje part i kommersiellt syfte.

I detta dokument hittar du i övrigt information om hur TR Media hanterar och skyddar dina personuppgifter samt hur du som användare och kund kan begära utdrag av registrerade uppgifter samt ändra eller radera registrerade uppgifter.

Du väljer själv om du vill acceptera detta. Om du väljer att inte acceptera cookies kan du dock få en sämre upplevelse av ditt besök på våra webbplatser.

Ingen av våra cookies sparar information såsom namn och personuppgifter.
 

3. Cookies och deras funktioner

Olika typer av cookies används i olika syften. Cookies delas upp i varaktighet och vem som har skapat dem. Nedan hittar du en lista över de vanligaste typerna av cookies som förekommer på TR Medias webbplatser och vad de används till.

Sessionscookies

En sessionscookie sparas tillfälligt i datorns minne medan du surfar på en webbplats, till exempel för att hålla reda på hur lång tid du varit overksam och därmed ha möjlighet att automatiskt logga ut dig. Sessionscookies sparas inte på din dator någon längre tid utan försvinner så fort du stänger webbläsaren.

Beständiga cookies

En beständig cookie sparas som en fil på datorn under en längre tid. Den här typen av cookie har alltid ett slutdatum. Beständiga cookies hjälper webbplatser att minnas dina uppgifter och dina inställningar nästa gång du besöker dem. Det går snabbare och enklare att komma in på webbsidorna eftersom du exempelvis inte behöver logga in igen.

När slutdatumet har passerat raderas cookien automatiskt nästa gång du går in på webbplatsen som skapade den.

Förstapartscookies

Den här typen av cookie skapas av webbplatsen själv (samma domän som i webbläsarens adressfält) och kan bara läsas av den aktuella webbplatsen. Dessa cookies brukar användas för att spara information om exempelvis dina val för att kunna använda inställningarna igen nästa gång du besöker webbplatsen.

Tredjepartscookies

Den här typen av cookie skapas av andra domäner än de som visas i webbläsarens adressfält, det vill säga en annan organisation än webbplatsinnehavaren.

Cookies som till exempel används för att samla in information till annonser och anpassat innehåll och till webbstatistik kan vara tredjepartscookies.
 

4. Begränsa eller blockera cookies

Om du vill begränsa eller blockera vissa cookies gör du det i webbläsarens inställningar.

Om du inte vill att webbplatser ska spara cookies på din dator överhuvudtaget kan du anpassa webbläsarinställningarna så att du får ett meddelande innan en cookie sparas. På samma sätt kan du anpassa inställningarna så att webbläsaren nekar alla cookies eller bara tredjepartscookies. Du kan också ta bort cookies som redan finns på datorn. Observera att du måste ändra inställningarna i varje webbläsare och dator du använder.

Tänk bara på att om du inte vill tillåta cookies alls så kan vi inte längre garantera att vår webbplats fungerar fullt ut. Vissa funktioner på webbplatsen försvinner och du kan inte längre se alla webbsidor. Dessutom slipper du inte alla annonser genom att neka alla cookies. Det som sker är bara att annonserna inte längre anpassas efter dina intressen och kommer att upprepas oftare.

Varje webbläsare har olika metoder för att anpassa inställningarna. I webbläsarens hjälp kan du hitta mer information om hur du gör rätt inställningar.

Om du vill inaktivera cookies i din mobiltelefon hittar du mer information i enhetens användarhandbok.
 

5. Ändringar i vår cookie-policy

Vi kan behöva göra ändringar i denna policy då och då, vilket kan bero på att vår webbplats eller bestämmelserna för cookies har ändrats. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. I det här dokumentet hittar du alltid den senaste versionen.
 

6. Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta oss på info@trmedia.se.

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på Post-och telestyrelsens webbplats.
 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar och anmälningar av TR Medias tjänster och produkter kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till en person eller ett företag utanför TR Media, i den utsträckning det krävs för att kunna erbjuda och administrera beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av TR medias tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som TR Media samarbetar med.

Vi har ingått specifika personuppgiftsbiträdesavtal med varje tjänsteleverantör vi samarbetar med. Vi har även kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra leverantörer är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy, endast å våra vägnar och enligt våra instruktioner. Ingen ytterligare behandling, användning eller underbehandling tillåts för överföring av uppgifter utanför EES utan vår vetskap.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.
 

Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vissa av våra leverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vi som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista. https://www.privacyshield.gov/list
 

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

TR Media behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i två år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar längre tid för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagar.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort.

Uppgifter om de som sökt anställning hos oss sparas hos personen som är ansvarig för anställningen och sprids ej vidare utan godkännande. Denna sparas i högst 12 månader hos TR Media.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till oss. Om du kontaktar oss skriftligen med en sådan begäran kommer vi att lämna dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart format till dig utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan. På din begäran skickar vi dina personuppgifter till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan, såvida inte en sådan begäran skulle påverka andras rättigheter och friheter, och där det är tekniskt möjligt.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till TR Media och skriftligen begära ändring, begränsning eller radering.

Kontakta oss via info@trmedia.se. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Invändning mot direkt marknadsföring

Om du inte längre vill ha kommersiell information och erbjudanden från TR Media kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål.

Kontakta oss via info@trmedia.se. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta oss skriftligen. Vi kommer att blockera dina personuppgifter för vidare behandling. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att du tidigare har gett ditt samtycke.

Kontakta oss via info@trmedia.se eller skriftligt brev. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Klagomål

Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 

Länkar

På TR Medias webbplatser förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.
 

Säkerhet

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. TR Media vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst.
 

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 08-564 820 00 eller info@trmedia.se.